top of page

DIAMANT DE L'ENSENYAMENT

DIAMANT A4.jpg

Cliqueu per descarregar el Diamant a DIN A4!

El Diamant de l'Ensenyament reuneix les Virtuts del Crist entorn dels sis cossos principals que formen l'ésser humà.

 

Presenta al centre una estrella tetraèdrica daurada que està envoltada primer per un hexàgon magenta, i després per un hexàgon blau.

 

A l'exterior de l'hexàgon trobem un total de 9 Virtuts. Les tres Virtuts principals de l'Ensenyament es troben a la part superior, relacionades amb els 3 cossos de la Individualitat. A la part inferior hi ha 6 virtuts, dues per a cadascun dels 3 cossos de la personalitat. El color del requadre indica la correspondència de les virtuts entre el Cos Causal i el Cos Mental, el Cos Àtmic i el cos Físic, i el Cos Búdic i el Cos Astral:

 

SAVIESA: PURESA I SIMPLICITAT

 

VERITAT: JUSTÍCIA I TRANSPARÈNCIA

 

AMOR: BONDAT I HUMILITAT

 

 

A cada punta de l'estrella tetraèdrica apareix un eix que desemboca en una esfera. Cada esfera reuneix el cos amb l'aspecte de l'home que li correspon, i també amb la virtut o virtuts que trobem seguint l'eix fins al vèrtex de l'hexàgon blau. Cada eix queda de la següent manera:

 

 

PERSONALITAT / JO INFERIOR:

 

COS FÍSIC – VOLUNTAT - JUSTÍCIA I TRANSPARÈNCIA

 

COS ASTRAL – COR – BONDAT I HUMILITAT

 

COS MENTAL – INTEL·LECTE – PURESA I SIMPLICITAT

 

 

INDIVIDUALITAT / JO SUPERIOR:

 

COS CAUSAL – SUPRAMENTAL – SAVIESA

 

COS BÚDIC – ÀNIMA – AMOR

 

COS ÀTMIC – ESPERIT – VERITAT

 

 

------------------------------------------------------------

DIAMANTE DE LA ENSEÑANZA:

El Diamante de la Enseñanza reúne las Virtudes del Cristo en torno a los seis cuerpos principales que forman el ser humano. Presenta en el centro una estrella tetraédrica dorada que está rodeada primero por un hexágono magenta, y después por un hexágono azul.

Al exterior del hexágono encontramos un total de 9 Virtudes. Las tres Virtudes principales de la Enseñanza se encuentran en la parte superior, relacionadas con los 3 cuerpos de la Individualidad. A la parte inferior hay 6 virtudes, dos para cada uno de los 3 cuerpos de la personalidad. El color del recuadro indica la correspondencia de las virtudes entre el Cuerpo Causal y el Cuerpo Mental, el Cuerpo Átmico y el cuerpo Físico, y el Cuerpo Búdico y el Cuerpo Astral:

SABIDURÍA: PUREZA Y SIMPLICIDAD

VERDAD: JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

AMOR: BONDAD Y HUMILDAD

 


En cada punta de la estrella tetraédrica aparece un eje que desemboca en una esfera. Cada esfera reúne el cuerpo con el aspecto del hombre que le corresponde, y también con la virtud o virtudes que encontramos siguiendo el eje hasta el vértice del hexágono azul. Cada eje queda de la siguiente manera:


PERSONALIDAD / YO INFERIOR:

CUERPO FÍSICO – VOLUNTAD – JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

CUERPO ASTRAL – CORAZÓN – BONDAD Y HUMILDAD

CUERPO MENTAL – INTELECTO – PUREZA Y SIMPLICIDAD


INDIVIDUALIDAD / YO SUPERIOR:

CUERPO CAUSAL – SUPRAMENTAL – SABIDURÍA

CUERPO BÚDICO – ALMA – AMOR

CUERPO ÁTMICO – ESPÍRITU – VERDAD

bottom of page