LES ELOHIM DE SIRIUS I ELOHA MARIA – 29.5.2020

 

Estimats fills i filles, estimades Llavors del Cel, som les Elohim de Sirius acompanyades d'Eloha Maria, la Mare Divina que va crear amb totes nosaltres la bella Mare Gaia. Venim en aquests temps meravellosos a unir els nostres cors amb tots vosaltres, a restablir la Cadena de Vida Divina que uneix la Mare Gaia i el sistema estel·lar de Sirius.

 

Venim a anunciar el retorn de la Terra a les esferes unitàries, als plans dimensionals on regna l'Amor i la Llum Divina. L'ascensió de la Mare Gaia i tots vosaltres a la 5a dimensió és la tornada al vostre estat Crístic, a la Sobirania de la vostra Essència Divina, de Ser i Manifestar-se en total llibertat, en tots els plans de la creació.

 

Així venim a recollir totes les flors i tots els fruits que han crescut durant els temps d'aprenentatge en la dualitat, durant aquest període on, previ acord, les forces de la llum i la foscor han participat en el joc creatiu i evolutiu de la vida.

 

 

Acollim-nos uns instants, unint la Mare Gaia amb Sirius, unint els nostres cors, unint de nou les aigües de la Terra amb les Aigües de Sirius. Acolliu aquest bany d'amor, entrant profundament al vostre cor, deixant que el foc dilati totes les cèl·lules de la matèria que porteu i us acompanya...

 

 

L'Aigua i el Foc del Cel es vessen ara sobre tot el sistema solar. Durant aquests darrers mesos, tal com us va dir el Comandant dels Ancians, heu viscut l'arribada i la intensificació de la Llum. Els vels que cobreixen tant el sistema solar com la Terra, són cada cop més transparents i mal·leables i estan preparats per deixar passar tota la força de la Llum del Sol Central i el vostre Sol, en els moments més adequats.

 

En aquests instants on la Llum fa irrupció i la foscor perd els nervis a la Terra, us venim a entregar alguns elements perquè estigueu en la certesa dels jocs que es juguen i es jugaran durant aquest final de festa, durant la resolució dels darrers karmes planetaris, durant aquests temps de desconstrucció i transformació total de les consciències, de la matèria i de les formes de vida que esteu a sobre la Mare Gaia.

 

Ara que arriba la Llum amb gran força, que la Veritat es fa palesa a tot arreu, i els enganys surten a la vista de tothom, les forces de la lògia negra intensifiquen les seves maniobres per adormir i capturar la humanitat inconscient en els seus circuits.

Els esdeveniments recents que han provocat i les normatives i regulacions que està aplicant el sistema de control només tenen un objectiu: esmorteir l'expansió de les ànimes, tancant-les cada cop més en els circuits electrònics, en els mons virtuals, i minvant la vitalitat i les defenses naturals de l'home per fer-lo vulnerable a les freqüències baixes que estan distribuint sota diferents noms i maneres. De fet, veureu que a cada arribada massiva de la Llum, les forces de la foscor crearan un esdeveniment simultani que serà la inversió del que realment està passant per desorientar la població. Si us hi fixeu, els noms que el sistema dóna als seus esdeveniments porten sempre alguna pista en relació amb el que realment succeeix. Ells no poden crear res, només deformen!

 

Aquest és doncs el pla de la lògia negra des de fa moltes dècades, el de transferir progressivament la consciència humana als circuits electrònics, desdibuixant el vincle del cor i l'ànima, impedint que aflori la veritable Essència de l'Amor en l'home.

Per tant, fills i filles, sigueu lliures interiorment fent un ús útil i adequat de les tecnologies que us ofereixen. Les seves intencions no afecten de cap manera el desenvolupament de l'ascensió planetària que ja és una realitat, i no podran tocar les ànimes alliberades que han despertat alguna de les tres corones i que ja no s'identifiquen amb la personalitat ni la màscara astral.

 

Aleshores, durant els temps que resten a viure en aquesta dimensió, que es poden allargar encara un cert nombre d'anys fins que tot sigui acomplert, conviuran aquestes dues línies temporals. Per una banda, el sistema es comprimirà, augmentant el control de moviment, pensament i expressió, aplicant mesures de distanciació i separació per tal d'implementar els nous mètodes de manipulació.

D'altra banda, les ànimes que ja viuen la Llibertat i no creuen en l'antic ordre de valors, tindran via lliure per ser i expressar-se, ja sigui inclús enmig del sistema, a prop de la societat o bé creant espais independents a la natura, en llocs oberts on podran viure i celebrar directament la dansa d'Amor i Llum que circula per tota l'atmosfera de la Mare Gaia ara mateix.

 

Us aclarim els jocs que s'acaben de jugar ara a la Terra perquè us posicioneu fermament en la Veritat Interior. Les informacions que us arriben maquillades a través dels mitjans de comunicació, del que anomeneu els governs, no són més que les directrius de la lògia negra ben presentades i argumentades. Els mateixos que diuen voler el vostre bé, les organitzacions mundials, experts i científics que parlen en nom d'una suposada salut i seguretat no fan més que participar, conscientment o inconscientment, dels plans de domini i embotiment en els plans astrals de les ànimes humanes.

Heu d'acceptar tot això amb un gran amor, perdó i comprensió, entenent el rol que juguen aquestes forces que finalment, encara que no us ho sembli, serveixen a la Voluntat del Pare. Sobretot s'us demana no reaccionar de cap manera a les accions de la foscor, no us resistiu, no en parleu en excés ni sigueu massa curiosos. Tan sols observeu amb claredat per distingir quina és la intenció, quina és la direcció de les informacions que us arriben.

 

Quan estigueu ferms en la Presència Divina, Absoluta i Lliure, sereu impermeables i volareu per sobre de tot el que passa. Per tant, repetim, no reaccioneu, no actueu en contra de les imposicions actuals del sistema. La Llum trobarà el camí per vosaltres i us proporcionarà els mitjans i els mètodes per situar-vos tant interiorment com exteriorment en la línia ascensional de la Terra.

 

 

Acollim uns instants la Força de l'Esperit provinent de Sirius, de totes nosaltres les Elohim, juntament amb la presència dels Melquisidecs i de diversos germans de la Confederació Intergalàctica dels Mons Lliures...

 

 

Les Elohim de Sirius i tots els germans del nostre sistema estel·lar s'uneixen a vosaltres i als germans de l'Intraterra. Recordem a Lamiram, el nostre company de Rila, que us va anunciar que el Portal de Sirius s'obria plenament a partir de finals de l'any passat, i així és, així està sent per tal que la Llum s'irradiï en totalitat. I ara ja no només a través del Sol Central, de Sirius i el vostre Sol, sinó a través del Cor Diví de la Terra. El Cor de la Terra està transmetent els impulsos de la Nova Vida que arriben a través dels canals interns, que són els cors o nuclis de cada estrella o esfera planetària.

Per tant, deixeu pujar l'Ona de Vida pels peus, amb tota la informació de la renovació i transformació de la matèria, i la Revelació de la Vida Divina en aquesta mateixa dimensió on us trobeu.

 

Totes les Forces de la Llum us acullen en els seus braços, ja que sempre hem estat una Unitat, una Col·lectivitat, una Fraternitat Galàctica i Universal. És el moment perquè els fills i filles de la Terra recuperin la seva Filiació Original de la Mare Divina, l'Eloha Maria, i juntament amb els Pares d'Orió, restableixin l'Aigua i la Flama que van deixar com a testimoni i garant de la Unitat sobre la Terra, abans de l'inici d'aquest període d'aprenentatge en la dualitat, els Grans Guies de Sirius i Orió.

 

Recordeu que en la matèria que porteu hi ha la saviesa de la reconstrucció del vostre Temple en aquesta dimensió. Tan sols us heu de desfer de les capes metàliques i els vels que heu portat a sobre i que a través de forces psíquiques dificulten la respiració i l'estat natural de desenvolupament del cos físic. És moment perquè caigui definitivament la màscara astral tal com l'han anomenat els Ancians, i que us trobeu Cor a Cor, Cara a Cara amb vosaltres mateixos, nus i despullats. Perquè tots, i sense excepció, esteu naixent de nou a l'Infant Diví, acompanyant a la Terra que és també una filla aprenent a rebre i a donar, com tots vosaltres.

 

I és per un gran amor, per una gran tendresa, que molts de vosaltres esteu aquí presents. I gràcies a la vostra dedicació i atenció, l'Amor de tot el Cel arriba ara fins a les criatures més petites.

 

 

Som les Elohim de Sirius i abans d'acomiadar aquesta transmissió farem uns instants d'acolliment, de redempció, per despertar junts l'Infant Diví que neix al Triangle de Foc del sacre. Santificant el Temple, despertant la innocència, la simplicitat, la bondat i la generositat del Cor i el Verb...

 

 

És ara que tots i totes sou cridats per la Mare Divina, pel Pare Celestial, per totes les Forces de la Llum! No espereu. És ara que sou cridats a estar en peu, a estar presents en la Veritat, l'Amor i la Saviesa. A ser qui sou sense remordiments, pors ni impediments. És hora de manifestar la majestuositat i la grandesa dels Esperits Divins que sou.

 

Som les Elohim de Sirius amb la presència d'Eloha Maria. Som un sol cor, som una sola carn, som un sol ADN. Som el mateix Amor Infinit, immesurable que dóna Vida a tota la creació. Aviat i de diferents maneres ens veurem, ens sentirem i ens retrobarem cara a cara, aquí mateix a la Mare Gaia; el Cristall, el Diamant, la Perla de Sirius en el sistema solar.

 

Ja esteu tots llestos, les Llavors i Esperits que heu vingut a participar en aquesta gran obra, per sortir de la zona galàctica de la màxima contradicció i entrar definitivament en el Foc Crístic de donació, celebració i sacrifici.

 

Us abracem i us acollim dolçament en els braços de la Vida Divina.

 

 

 

Aïshalem

 

 

 

Transmés per Silah Pere Sicart