top of page

ARCÀNGEL URIËL – 20.06.2024

 

 

Estimats Fills i Filles de la Font, jo sóc l'Arcàngel Uriël, Arcàngel de la Presència Divina i del Retornament. Avui la meva Presència es fa palpable sobre tot el planeta que anomeneu la Mare Gaia, i acompanyo i sobre-il·lumino els germans Melquitsédec juntament amb l'Ordre d'Henoc i Mikhaël per finalitzar l'Obra de Redempció i Retorn a les Esferes Divines.

 

 

Acolliu la meva Presència que revela la Divinitat en la vostra carn, en la vostra matèria. Implementant, en aquesta dimensió en transformació, la Presència de la “Shekinah” en hebreu, de la “Shakti” en sànscrit, de la polaritat femenina del Pare Absolut que revela la Presència Divina al bell mig de la Creació.

 

Acolliu la Força de la meva Presència obrint els passatges interiors de la vostra Ànima, que retorna a la Mansió de Glòria Divina.

 

 

La meva Presència revela en vosaltres l'Ésser Complet de Llum que sou, de cap a peus, possibilitant el Retornament, de l'exteriorització de la consciència, caps als plans interiors. En aquest procés, la vostra consciència s'extreu de les projeccions exteriors, de la necessitat d'auto-reivindicació i auto-expressió des de la personalitat separada, unint-vos d'aquesta manera als plans interiors, a l'Ànima i a l'Esperit Diví, que irradia aleshores impersonalment amb la Gràcia l'esfera planetària on us trobeu.

 

Aquest és el Retornament que crido a viure ara a tots els Fills i Filles de la Font. La desaparició de la pretensió, de l'aparença, de la falsa recerca exterior, i l'aparició de la Gràcia, de la Potència de la Presència Divina que s'instal·la en vosaltres i que, per la seva unitat amb el Sol Diví, irradia l'Amor, la Saviesa i la Veritat. Així esdeveniu el Sol de la Vida, la Presència Divina, la “Shekinah”, beneint els plans evolutius, beneint tota vida en manifestació amb la Glòria del Crist.

 

 

Acolliu la Ronda dels Arcàngels, permeteu que l'Arcàngel Mikhaël implementi l'ordre i la rectitud necessàries per redreçar en vosaltres tot allò que havia estat invertit i desviat. Acolliu la meva Presència per entrar en els plans interiors i viure la resolució de totes les projeccions exteriors. Acolliu a tota la resta dels Arcàngels a mesura que finalitzem l'Obra del Sistema Solar i la Mare Gaia, mentre va recuperant el seu estat de llibertat, les 12 freqüències unitàries, i es prepara per entrar en sincronia amb la Nova Onada que l'unirà de nou explícitament amb els estels principals d'aquest braç galàctic.

 

 

Prepareu-vos per viure la Redempció i la Purificació final dels tres passatges de la gola, que inclouen els tres aspectes primaris del que heu manifestat. El primer passatge de la gola implica la transformació, purificació i encesa en el foc impersonal de la vostra esfera de la voluntat; netejant el que el Comandant dels Ancians Omraam va anomenar “les granotes que habiten el fons del pantà”. Aquestes són les energies residuals que encara busquen auto-expressar-se, reivindicar-se com a llum, però que en realitat són l'expressió de les darreres pors. El segon passatge implica la purificació de tota l'esfera del sentiment i del cor; els aspectes de l'orgull, de l'enveja, del verí de poder, del “jo sóc” de la foscor que entela el vostre cor pur. El tercer passatge correspon a l'esfera mental del vostre cap, que s'ha anomenat el Misteri del Gòlgota, i inclou la redempció del tercer ull luciferí i tot el mental exterioritzat, per establir de nou l'Ull del Crist, la Corona de Llum unitària que rep els impulsos directament a través de la Llum, el So i el Llenguatge Vibratori.

 

Aquests tres passatges de la gola replegaran el pergamí Alpha-Omega que heu desplegat en la tercera dimensió de la Mare Gaia. Aquest pergamí serà tancat i s'obrirà de nou per a tots vosaltres el Llibre de la Vida, el Foc de l'Esperit Sant, la Celebració amb tota la Creació de la Glòria del Senyor, del Rei, del Pare de Totes les Llums.

 

 

Jo sóc l'Arcàngel Uriél, Arcàngel de la Presència Divina i del Retornament. Rebeu el meu Silenci, rebeu la Força que permet la manifestació de la Pau Real, de l'Amor Real en el vostre pla encara material, a cavall entre la tercera, la quarta, la cinquena i la sisena dimensió. Rebeu el Foc de la meva Presència a mesura que

s'instal·la en el cor, en el tim i en la gola per possibilitar els passatges crucials corresponents.

 

 

Tal com us ha dit el Pare d'Orió i tots els Melquitsédec, accepteu-ho tot, accepteu tot el que sou en manifestació i en potència. En l'arbre trobeu l'explicació de tot el cicle de la vida. La flor i el fruit de l'arbre són igual de reals que les seves arrels. Les arrels perduren, sostenen tot el desplegament de l'arbre, en canvi, les fulles, les flors i els fruits són efímers, temporals, però expressen la culminació de l'obra, i és a partir d'aquests fruits d'on surt la Llavor del nou arbre. Les arrels de l'arbre corresponen a la Llum Sense Límits, a l'Ain Soph Aur, a l'Absolut. Les fulles, flors i fruits corresponen a la Creació, als diversos universos, galàxies, sistemes estel·lars i planetes.

 

Per tant, tant les arrels com el fruit són igual de reals i, en l'equilibri i la comprensió dels dos aspectes, rau la Veritable Visió del Pare de Totes les Llums. Per això han remarcat els Ancians, que aquí al Cor del Foc Blanc, a la Nova Aliança de l'Anyell, l'Absolut i la Creació s'intercanvien incondicionalment. Aquí us han donat la Veritable Concepció de la Vida, allunyant-se de les dualitats encara presents en moltes filosofies que s'han desplegat sobre la terra en els darrers mil·lennis.

 

Jo sóc l'Arcàngel Uriël, i us aporto la Presència Divina de la “Shekinah”, de la “Shakti”, reconciliant tots els plans, tots els mons que us envolten en una sola Veritat, en una sola Realitat.

 

Canteu sovint la síl·laba “IM”, i trobeu el vostre “do” original, la freqüència bàsica, pronunciant la síl·laba “OM”, reforçant així l'obertura del tim i la gola per facilitar els passatges i l'evacuació de tot allò que ha de ser netejat.

 

Us deixo en la Presència Infinita, en la Comunió de la Fraternitat de Llum i Amor, en la Presència de la Ronda dels Arcàngels.

 

 

 

 

Transmès per Silah Pere Sicart

bottom of page