ARCÀNGEL GABRIËL – 8.7.2020

 

 

Estimats Fills de l'Un, estimades Guspires Eternes, jo sóc l'Arcàngel Gabriël. Sóc l'Arcàngel de la Bona Nova, i avui vinc a segellar la Nova Aliança de l'Anyell a través d'aquell qui parlo, amb tota la humanitat conscient.

Avui vinc com a portador de l'Aigua de la Nova Vida, a marcar amb Segell de Foc la presència de l'Esperit de Veritat en el vostre Temple, la Nova Yerushalaïm.

 

 

Acollim la Ronda dels Arcàngels, acollim els Prínceps, Principis i Lleis que regulen i estableixen, en un procés d'actualització i acceleració de la Llum, la Nova Base i dimensió de vida.

 

 

Avui vinc a encendre en l'Àtom Primordial de la vostra Guspira Eterna, la força de l'Esperit de Veritat. En aquest Àtom Primordial hi ha la memòria de tota la creació, de tots els multi-versos, i per tant, hi ha la memòria de la vostra Herència de Llum.

 

És en l'Àtom Primordial, minúscul, on viureu la Pau Eterna, la Pau que engloba i abraça tots els mons. Concentreu-vos, reduïu-vos, feu-vos infinitament petits, reunits a l'interior de l'Àtom Primordial, de la Llavor Divina. És tot el que necessiteu fer, en els moments on la vella humanitat es dispersa i es desagrega.

 

Unifique-vos en el punt més minúscul perquè a partir d'ell es desplegui l'Arbre de la Vida.

 

 

Acolliu fills la meva marca, la marca de la Nova Aigua de Vida que ve a fecundar la Llavor Divina.

 

 

La humanitat inconscient de la seva Divinitat, comença a travessar el túnel dels deutes, els pagaments, les proves, les lliçons necessàries que ella mateixa s'ha creat, per superar l'estat d'indiferència, de des-identificació, d'ignorància del Principi Diví que habita en tota forma manifestada.

 

Avui de forma solemne, us anuncio la visita dels Ancians dels Dies que vindran a segellar amb el Foc Celestial, el pacte de la Llum, la Nova Aliança de l'Anyell, per tal que el Món Diví i el Món dels Homes torni a comunicar-se amb veracitat, harmonia, amb la Vertadera Llum.

Fent possible l'establiment del Crist en tots els cors, l'establiment de la Corona de Glòria en tots els caps, l'establiment del Foc de la Voluntat Divina en tots els sacres.

 

 

Fills i Filles de la Llei de l'Un, Guspires Eternes, rebeu la meva benedicció...

 

 

Jo sóc l'Arcàngel Gabriel, portant la paraula de la Ronda dels Arcàngels. Prepareu-vos en el vostre cor, en el vostre cap, en el vostre ventre, per acollir, esmorteir, transformar les energies i els esdeveniments que cauen ara mateix a sobre de tot el col·lectiu humà de la Terra. Sou la garantia, sou l'endolciment, sou la tendresa que fa digerible la Revelació de la Veritat en un món immers en la iniquitat, l'abús, el crim i l'orgull.

 

Mireu el Nou Cel, mireu el Nou Sol que marca l'encesa i l'arribada definitiva de l'Esperit de Veritat en el vostre Temple.

Jo sóc l'Arcàngel Gabriël, i juntament amb l'Arcàngel Mikhaël, us deixem en la comunió del Pare i la Mare, del Foc i l'Aigua, dels dos Principis Inicials, formadors de la Vida.

 

 

Acolliu...

 

 

 

 

 

Transmès per Silah Pere Sicart